Pomyśl o dziecku…

Dziś mimo powszechnie deklarowanej chęci posiadania kolejnego dziecka dostrzegamy więcej barier materialnych, emocjonalnych, społecznych czy kulturowych niż korzyści wynikających z rodzicielstwa. Chętniej odkładamy więc na nieokreśloną przyszłość ewentualną decyzję w tej sprawie.

Tymczasem dla dzieci często dużo ważniejszą niż potrzeby materialne jest potrzeba posiadania rodzeństwa…